Search
Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Thường Xuyên

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP - LỚP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn, đào tạo người học có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học kỹ thuật hoặc học liên thông lên bậc cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học kỹ thuật và của nền kinh tế xã hội.

                             CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Mã ngành, nghề: 5810207

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Có lớp học cấp tốc dành cho học viên không có nhiều thời gian đến lớp.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; (Tốt nghiệp Trung học cơ

sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thời gian đào tạo: 1.5 năm  - 4 học kỳ

Học phí: 5.500.000/ 1 học kỳ

  1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn, đào tạo người học có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học kỹ thuật hoặc học liên thông lên bậc cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học kỹ thuật và của nền kinh tế xã hội.

Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung cơ sở và chuyên môn về kỹ năng giao tiếp, sinh lý dinh dưỡng, tổ chức lao động và kỹ thuật nhà bếp, văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, tâm lý khách du lịch; tiếng Anh chuyên ngành, xây dựng thực đơn, nghiệp vụ bàn, nghiệp vụ chế biến bánh, lý thuyết chế biến món ăn, thực hành chế biến món, kế toán định mức, nghiệp vụ thanh toán, định lượng khẩu phần ăn trên máy vi tính, khởi tạo doanh nghiệp.

Ngoài ra, chương trình đào tạo còn có các nội dung chung về giáo dục chính trị, pháp luật, kỹ thuật soạn thảo văn bản, công nghệ thông tin, tiếng Anh cơ bản, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng & an ninh.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

 Kiến thức:

– Hiểu được những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp, lý khách du lịch, văn hóa ẩm thực;

– Nắm được kỹ thuật sơ chế nguyên liệu: Kỹ thuật cắt, thái, tỉa hoa trang trí và trình bày món ăn, phối hợp nguyên liệu, gia vị; phương pháp làm chín món ăn; kỹ thuật chế biến nước dùng, sốt, xúp; kỹ thuật chế biến bánh và các món ăn tráng miệng;

– Hiểu được mối quan hệ của bộ phận bếp với các bộ phận khác trong nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

– Hiểu được thương phẩm hàng thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng;

– Biết được phương pháp tính toán khẩu phần ăn uống.

 Kỹ năng:

– Vận dụng những kiến thức được học để xây dựng thực đơn cho khách;

– Thực hiện được công việc của nhân viên bếp (nhân viên chế biến) trong nhà hàng, khách sạn và cơ sở chế biến món ăn khác;

– Chế biến được các món ăn Việt Nam, món ăn Âu, Á;

– Trang trí, trình bày được các loại món ăn;

– Xử lý một số tình huống nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản trong quá trình chế biến món ăn, thực hiện được kỹ năng làm việc theo nhóm;

– Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc;

– Thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

 Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

– Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm một phần với nhóm;

– Đánh giá kết quả đã thực hiện.

1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm việc ở vị trí của nhân viên bếp (nhân viên chế biến) trong nhà hàng, khách sạn và các cơ sở chế biến món ăn khác; có khả năng làm việc theo nhóm, xử lý một số tình huống nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản trong quá trình chế biến món ăn.

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng môn học/mô đun: 22;

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa: 1.500 giờ;

– Khối lượng các môn học chung: 225 giờ;

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.275 giờ;

– Khối lượng lý thuyết: 370 giờ; thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.130 giờ;

– Thời gian khóa học: 1.5 năm.

  1. Nội dung chương trình:
Mã MH/

 

Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/

 

thí nghiệm/

bài tập/

thảo luận

Kiểm tra
I Các môn học chung 11 225 100 111 14
MH01 Giáo dục chính trị 2 30 22 6 2
MH02 Pháp luật 1 15 11 3 1
MH03 Giáo dục thể chất 1 30 3 24 3
MH04 Giáo dục quốc phòng – an ninh 2 45 19 23 3
MH05 Tin học 2 45 15 28 2
MH06 Tiếng Anh cơ bản 3 60 30 27 3
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 49 1275 270 948 57
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 16 360 120 224 16
MH07 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 45 15 28 2
MH08 Kỹ năng giao tiếp 3 75 15 57 3
MH09 Sinh lý dinh dưỡng 3 60 30 27 3
MH10 Tổ chức lao động và kỹ thuật nhà bếp 2 45 15 28 2
MH11 Văn hóa ẩm thực 2 45 15 28 2
MH12 Thương phẩm và an toàn thực phẩm 2 45 15 28 2
MH13 Tâm lý khách du lịch 2 45 15 28 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 25 615 135 442 38
MĐ14 Tiếng Anh chuyên ngành 2 45 15 27 3
MĐ15 Xây dựng thực đơn 3 60 30 27 3
MĐ16 Nghiệp vụ bàn 4 90 30 56 4
MĐ17 Nghiệp vụ chế biến bánh 4 90 30 56 4
MĐ18 Lý thuyết chế biến món ăn 4 90 30 56 4
MĐ19 Thực hành chế biến món ăn Á 4 120 0 110 10
MĐ20 Thực hành chế biến món ăn Âu 4 120 0 110 10
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 3 75 15 57 3
MH21.1 Kế toán định mức 3 75 15 57 3
MH21.2 Nghiệp vụ thanh toán
MH21.3 Định lượng khẩu phần ăn trên máy vi tính
MH21.4 Khởi sự kinh doanh
II.4 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
MĐ22 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0
  Tổng cộng (I)+(II) 61 1500 370 1059 71

ĐỊA ĐIỂM GHI DANH:

Địa chỉ: Số 63A Đường TCH 26, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM.

Điện thoại: (028) 627 09 179 – 0968 995 439 T. Vinh

Website: www.intedic.com  

icon Các tin tức khác
icon Tuyển Sinh Lớp Nghiệp Vụ Quản Lý Mầm Non Năm 2020
icon Tuyển sinh lớp Nghiệp Vụ Hiệu Trưởng Trường Mầm Non năm 2020
icon Tuyển Sinh Lớp Nghiệp Vụ Cấp Dưỡng Năm 2020
icon Tuyển Sinh Lớp Nghiệp Vụ Bảo Mẫu Năm 2020
icon Tuyển sinh lớp nghiệp vụ Sư Phạm Mầm Non năm 2020
icon chứng chỉ an toàn lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP
icon chứng chỉ nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng
icon Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng
icon KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI TP HCM
icon Tuyển sinh lớp Nghiệp Vụ Hiệu Trưởng Trường Mầm Non
Bài viết mới

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP - LỚP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Trung tâm phát triển giáo dục thường xuyên Image Chương trình đào tạo trình độ trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn, đào...

Tuyển Sinh Lớp Nghiệp Vụ Quản Lý Mầm Non Năm 2020

Trung tâm phát triển giáo dục thường xuyên Image Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Thường Xuyên Khai Giảng Lớp Quản Lý Mầm Non năm...

Tuyển sinh lớp Nghiệp Vụ Hiệu Trưởng Trường Mầm Non năm 2020

Trung tâm phát triển giáo dục thường xuyên Image Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Thường Xuyên Khai Giảng Lớp Hiệu Trưởng Mầm Non...

Tuyển Sinh Lớp Nghiệp Vụ Cấp Dưỡng Năm 2020

Trung tâm phát triển giáo dục thường xuyên Image Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Thường Xuyên Khai Giảng Lớp Cấp Dưỡng năm 2020.

Tuyển Sinh Lớp Nghiệp Vụ Bảo Mẫu Năm 2020

Trung tâm phát triển giáo dục thường xuyên Image Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Thường Xuyên Khai Giảng Lớp Bảo Mẩu năm 2020.

Tuyển sinh lớp nghiệp vụ Sư Phạm Mầm Non năm 2020

Trung tâm phát triển giáo dục thường xuyên Image Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Thường Xuyên Khai Giảng Lớp Sư Phạm Mầm Non năm...

chứng chỉ an toàn lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP

chung-chi-an-toan-lao-dong(4) Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục Thường Xuyên tổ chức đào tạo huấn luyện,...

chứng chỉ nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng

IMG_1615-1024x768 Khai giảng lớp học cấp chứng chỉ nghiệp vụ kỹ sư định giá xây dựng

Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trường Xây Dựng

01-300x295 Hiện nay có rất nhiều người hỏi về Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng...

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI TP HCM

giam-sat-thi-cong Liên tục khai giảng khóa học: “Bồi dưỡng Nghiệp vụ tư vấn giám sát thi...

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHI NHÁNH TẠI TPHCM

Lien he Địa chỉ: 63A Đường TCH 26,Phường Tân Chánh Hiệp , Quận 12,TPHCM
Điện thoại: (028) 627 09 179
Email: contact@intedic.com